Sporplan 2 - endebanegård


Her har jeg forsøgt mig med at lave en sporplan med en sluttende banegård. Jeg ved egentlig ikke om det er så´n "man laver dem" - jeg forestiller mig, at det er så´n det gøres.

Det at der ikke er tale om en såkaldt "ring-bane", stiller skisme nogle krav til problemløsningerne, og det blev heller ikke helt så godt, som jeg havde ønsket det. Bla. er muligheden for lange "vogn-træk" ret begrænset, da der jo oss ska´ være plads til at hægte vognene af, efter endt kørsel - men herom senere...

Sporplan med endebanegård

Temaet i denne sporplan er endvidere, at der er skabt rigeligt med plads til landskabsopbygning - især er der plads til en pæn storby i forbindelse med banegården.

Endvidere er der mulighed for dybe kløfter og høje bjerge i de bagerste hjørner, og prikken over i´et er at de "skarpe" kurver er skjult i bjergene, således at det man ser, er de bløde kurver - lissom i virkeligheden.

Kørsel/rangering på banegården

Sporplan på endebanegård

Ranger-lokomotivet/Tøf´en (som har fast plads på 3'eren) henter vogne fra ranger-området, og sætter dem af ved frakobleren på 1'eren. Fortsætter ind på 1a, og kører tilbage til 3 via 2.

Diesel-, eller damp-lokomotivet kobler sig på vognene som står på 1'eren, og kører ud i landskabet. Dette vender tilbage efter endt kørsel på 2, frakobles og kører ind på 2a.

Ranger-lokomotivet/Tøf´en kommer ind via 1 og 1a, og skubber vognene tilbage til ranger-området, og damp-, eller diesellokomotivet kører tilbage til remissen.

Grunden til at damp/diesel-lokomotivet ikke bare kører ind på 1a, og i remissen med det samme er, at 1a er for kort til at rumme de længere loks - skinnen er kun 111 mm. lang (Arnold), og der skal oss fratrækkes plads til stopbom - derfor...

Ovenstående scenarie gælder oss for det blå afsnit.

Indretning af banegården

Banegården kan med bygninger og perroner, indrettes på mere end én måde:

Endebanegårdens indretning version 1

Her er bygninger og perroner i samme plan

Endebanegårdens indretning version 2

Her er perroner og sidebygning i niveau-1 og hovedbygningen i niveau 2 således at skinnerne går under denne.